Данъчно право

Данъчното право, макар и да не е център на повечето бизнес начинания и проекти се явява изключително важен фактор за всеки от тях. В тази връзка, членовете на OMNIA имат изключително задълбочени познания и богат практически опит с всички видове проекти в областта на данъчното право като цяло и косвените данъци - ДДС, Акцизи в частност.

Услугите ни в тази сфера включват консултации в областта на данъчното облагане като цяло и косвените данъци – ДДС и акцизи в частност, обжалване на всички видове актове, издавани от органите на НАП и от органите на местно самоуправление, всички видове данъчни регистрации – ДДС, лицензирани складодържатели и др.