Обществени поръчки

Екипът на OMNIA има значителен опит в областта на Обществените поръчки. Предлагаме пълен набор от услуги, свързани с ОП, в това число – услуги в процеса на кандидатстване за изпълнител на ОП, услуги в процеса на обжалване на всички видове актове на възложители, както и услуги в процеса на отчитане на ОП.

Екипът ни има значителен опит в консултирането на редица възложители на Обществени поръчки, и в тази връзка може да предостави услуги при подготвянето на всички видове документации за ОП, подготвяне на процедури за избор на изпълнител, както и за оценка на подадени отчети.