Банково право

Практиката ни в областта на Банковото право заема основно място в дейността на OMNIA. Екипът ни предоставя редица услуги в тази сфера, които могат условно да се разделят в няколко основни направления - общо корпоративно банкиране и предоставяне на обезпечения, обслужване на банкови сделки – банкови акредитиви, банкови гаранции и други.

Правни услуги в областта на банковото право предоставяме на редица клиетни, в това число и на редица търговски банки, опериращи на българския пазар.