Административно право

Екипът на OMNIA предлага пълен набор от услуги, свързани с административноправни казуси, в това число осигуряването на документи, свързани с производства пред административни органи, оспорването на всички видове откази на административни органи, както и на всички видове административни актове пред всички инстанции.