Процесуално представителство

Процесуалното представителство пред всички инстанции и съдилища на територията на Република България заема централно място в практиката на OMNIA.

Допълнително, нашият екип може да осигури представителство пред Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата и пред всички други други арбитражи ad hoc.