Авторско право и сродни права. Патенти.

Нашият екип има богат опит в областта на авторското право и сродните му права. Членовете на нашия екип са взели участие в голяма част от мащабните за страната проекти, свързани с авторско право през последните 7 години. Дейността ни в тази сфера включва изготвяне на издателски договори, договори за продукция и копродукция на филми и телевизионни програми, договори за отстъпване права на излъчване и разпространение на телевизионни филми, програми и предавания, на радиопредавания, договори за уреждане на отношенията с носители на авторски и сродни права, договори за отстъпване на изключително или неизключително право на използване на произведения на авторското право. Нашите представители могат да осигурят консултации и правна защита в областта на авторското право и сродните му права.