Услуги

Списък услуги

Дружествено право

Дружественото право е ядрото на всеки по-голям проект. Добрият избор на правната форма, чрез която да се развие определено бизнес начинание обикновено определя и респективно предотвратява голяма част от бъдещи затруднения, в това число и загуба на време и средства.

още...
Вещно право. Инвестиции в недвижими имоти.

Инвестициите в недвижими имоти и развитието на целия сектор доскоро заемаше централно място в макроикономическия климат на страната. Въпреки сътресението, предизвикано в последните години, секторът остава водещ за икономиката.

още...
Авторско право и сродни права. Патенти.

Нашият екип има богат опит в областта на авторското право и сродните му права. Членовете на нашия екип са взели участие в голяма част от мащабните за страната проекти, свързани с авторско право през последните 7 години.

още...
Данъчно право

Данъчното право, макар и да не е център на повечето бизнес начинания и проекти се явява изключително важен фактор за всеки от тях. В тази връзка, членовете на OMNIA имат изключително задълбочени познания и богат практически опит с всички видове проекти

още...
Медийно право

В последните няколко години, нашият екип специализира в областта на медийното право, чрез предоставянето на пълно правно обслужване на редица мащабни дружества в областта на медийното право. Богатият правен опит на нашите членове в области като комуникации...

още...
Трудово право

Екипът на OMNIA предоставя всички видове правни услуги в областта на трудовото и осигурително право, в това число изготвянето на всички документи, необходими за нормалното функиониране на дружество-работодател. Предоставяме и пълно обслужване на ...

още...
Банково право

Практиката ни в областта на Банковото право заема основно място в дейността на OMNIA. Екипът ни предоставя редица услуги в тази сфера, които могат условно да се разделят в няколко основни направления - общо корпоративно банкиране и предоставяне на обезпечения ...

още...
Конкурентно право

Практиката ни в областта на конкурентното право е изключително богата и включва: консултации по съставите на нелоялна конкуренция; консултации в областта на концентрацията на стопанската дейност при сливания, вливания, придобивания и други случаи ...

още...
Процесуално представителство

Процесуалното представителство пред всички инстанции и съдилища на територията на Република България заема централно място в практиката на OMNIA. Допълнително, нашият екип може да осигури представителство ...

още...
Семейно и наследствено право

Нашият екип има значителен опит в разрешаването и уреждането на всички видове отношения, свързани със семейното право, в това число уреждането на имуществени отношения между съпрузите, сключване на брачни договори...

още...
Административно право

Екипът на OMNIA предлага пълен набор от услуги, свързани с административноправни казуси, в това число осигуряването на документи, свързани с производства пред административни органи, оспорването на всички видове откази на административни органи...

още...
Обществени поръчки

Екипът на OMNIA има значителен опит в областта на Обществените поръчки. Предлагаме пълен набор от услуги, свързани с ОП, в това число – услуги в процеса на кандидатстване за изпълнител на ОП, услуги в процеса на обжалване на всички видове актове на възложители...

още...
Non-profit

Екипът ни има изключително богат опит в консултиране на национални и международни неправителствени организации. Услугите ни в тази сфера включват осигуряването на всички видове регистрации на неправителствени организации, както и последващото им правно облсужване...

още...