Трудово право

Екипът на OMNIA предоставя всички видове правни услуги в областта на трудовото и осигурително право, в това число изготвянето на всички документи, необходими за нормалното функиониране на дружество-работодател. Предоставяме и пълно обслужване на работодатели в процес на намаляване на работници и служители.

Наши клиенти в тази област са редица големи работодатели в страната, за които сме предоставили due diligence доклади, включващи и отразяване на пълна картина на трудовоправното състояние на съответното дружество.