Вещно право. Инвестиции в недвижими имоти.

Инвестициите в недвижими имоти и развитието на целия сектор доскоро заемаше централно място в макроикономическия климат на страната. Въпреки сътресението, предизвикано в последните години, секторът остава водещ за икономиката. OMNIA предлага пълно правно обслужване във всички стадии на инвестиционния процес, свързан с недвижими имоти.

Друг аспект от дейността ни в тази област е свързан с многобройните чуждестранни инвеститори в недвижими имоти, разположени на територията на страната. Нашият екип има изключително богат опит в обезщетяването на инвеститори, чиито права са нарушени от строителя, брокери на недвижими имоти и/или фирми, свързани с управление на сгради.

Услугите на OMNIA, свързани с недвижими имоти включват:

  • - консултации и съдействие по избора на подходящи обекти за инвестиции в страната, както и анализ на най-подходящите форми за придобиване на право на собственост или ограничени вещни права от чужди инвеститори, включително чрез учредяване на търговско дружество или дружество със специална инвестиционна цел;
  • - пълна проверка на валидността на вещните права и липсата на тежести и права на трети лица върху недвижимите имоти;
  • - участие в преговори и изготвяне на предварителни договори и нотариални актове със собственици и строителни фирми за придобиване на земя, завършени обекти, обекти в строеж и при предстоящо строителство; пълно правно обслужване на инвестиционни проекти по придобиване на парцели и строеж на търговски и офис центрове, ваканционни селища, затворени комплекси, жилищни сгради; договори за наем и управление на недвижими имоти и многофункционални търговски центрове; процесуално представителство по дела от вещноправен характер.